Könsstereotyper förstärker ond cirkel inom akademin

2017-10-10 11:31

-Kvinnor tenderar att hamna i en ond cirkel som förstärker föreställningar om att kvinnor är sämre forskare, säger Ulf Sandström till GU Journalen.

I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok ”Tänka vidare” publicerades år 2015 resultatet av ett projekt där Agnes Wold, professor vid Göteborgs universitet, och Ulf Sandström, forskare vid KTH och Örebro universitet, analyserade excellenssatsningarna utifrån ett könsperspektiv. Genus.se skrev om studien och dess resultat i artikeln ”Excellenssatsningar har stark machoprägel”. I en ny fördjupande artikel undersöker nu Ulf Sandström produktivitetsglappet mellan kvinnor och män. I artikeln “Kvinnor missgynnas systematiskt” i GU Journalen pekar Sandström på att manliga forskare ofta är äldre, har högre befattning och också gör en snabbare karriär än kvinnliga forskare någonting som innebär att de tilldelas en högre status i forskargruppen och oftare blir forskningsledare.

-Dessutom spelar könsstereotyper roll när det gäller akademisk ställning, forskningsfinansiering och position i forskningssamarbete, vilket påverkar kvinnornas produktivitet. Den onda cirkeln förstärks av att kvinnor oftare än män är fast i en nedåtgående spiral som förklarar glastaket, säger Ulf Sandström till GU Journalen.

Vidare efterfrågar Sandström en diskussion om finansieringssystemet inom akademin, så som kollegial bedömning och det starka beroendet av externa anslag.

-Vi måste se fakta i vitögat. Problemet är att vi tänker allt för kortsiktigt. Vi ger till de 6 procent som redan är duktiga och framgångsrika men är dåliga på att identifiera vilka som kan bli framtidens talanger, säger Ulf Sandström till GU Journalen.

Skribent Maja Lundqvist
Bild Colourbox
Relaterat material
visa fler nyheter ›