Kontroversiellt att öppna Rotary för kvinnor

2007-12-04 11:00

Kritiska studier av män och maskuliniteter är ett växande forskningsområde inom genusvetenskapen. I en uppmärksammad avhandling från Tema Genus studerar Robert Hamrén Rotary ur ett könsteoretiskt perspektiv.

Föreningen Rotary grundades 1905 i USA och har funnits i Sverige sedan 1926. Där samlas affärsmän och professionella en gång i veckan för att äta lunch, lyssna på föredrag, knyta affärskontakter och ge pengar till välgörenhet. Sedan 1989 är Rotary öppet för kvinnor, efter ett utslag av USA:s Högsta domstol som man även i andra länder rättar sig efter.

– Det blev en kontroversiell fråga, säger Robert Hamrén. Stockholmsklubben fick åka runt och missionera bland de olika lokala klubbarna. En del män blev väldigt arga och ville gå ur. Sedan fanns det sådana som var positiva. De ansåg att kvinnorna skulle kunna tillföra något nytt.

Kvinnor utgör i dag ungefär 18 procent av alla rotarianer. De är klart underrepresenterade och därför också väldigt synliga. Som Rosabeth Moss Kanter påpekar i Men and the Corporation (1977) gör det också att männen blir medvetna om sin kultur. Av rädsla för att förlora den kulturen tenderar de att framhäva skillnader mellan könen. Samtidigt vill rotarianerna hellre prata om den välgörenhet Rotary bedriver.

– Välgörenheten är någonting väldigt bra med organisationen, säger Robert Hamrén. Men jag tror inte att det är på grund av den som man söker sig dit för att bli medlem. Det är för att finnas med i ett nätverk som man kan använda både privat och i sin yrkeskarriär.

Mer om avhandlingen Vi är bara några kompisar som träffas ibland, som ges ut av Normal förlag, kan du läsa i Genus nr 4/07. Robert Hamréns fokus på Rotary som en manlig arena har väckt starka känslor. I nyhetsbrevet Genusperspektiv nr 5-6/07 uppmärksammas de förtäckta hot, arga telefonsamtal, anklagelser om ovetenskaplighet och protester till Linköpings universitet som kantade tiden kring disputationen.

– Jag tror att de starka reaktioner som jag fått hänger samman med att jag tittat på en grupp med makt, som inte är van att bli föremål för kritiska studier. Majoriteten av medlemmarna i Rotary är vita, heterosexuella män i övre medelåldern, ofta väldigt välutbildade och med bra jobb. De utgör normen i samhället, säger Robert Hamrén till nyhetsbrevet Genusperspektiv.

Skribent Jimmy Sand
visa fler nyheter ›