Kvinnliga krigare fast i myten om moderskapet

2015-02-09 10:44

Kvinnor har erövrat snart sagt varje område som tidigare var förbehållet män. Även soldatlivet. Trots det finns föreställningen att kvinnliga krigare framförallt ska ge liv, inte ta. Det visar forskaren Linda Åhäll i en kommande bok.

Faye Turney, sjöman på brittiska flottan, blev 2007 tillfångatagen i Iran tillsammans med 15 andra manliga soldater. I media blev allt fokus på henne och pressen ifrågasatte henne som mamma, berättar Linda Åhäll, institutionen för Globala studier, Malmö högskola.
– Den kopplingen skulle aldrig ske med de 15 tillfångatagna männen. Hur man behandlade Faye Turney i media blev en startpunkt för min undersökning, säger hon.

Vanligtvis, när kvinnor berättas om i väpnade konflikter, är det som offer eller som fredsaktivister. Men det finns forskare som intresserat sig för kvinnor som krigare i exempelvis Sierra Leone eller Israel-Palestina. Men att enskilda kvinnor tar till vapen framställs som något chockerande, menar Linda Åhäll, och det ses som mer naturligt att män är våldsamma och på det sättet reproduceras könsmönster.

Kvinnliga soldater i massmedia och populärkultur

Boken Sexing War/Policing Gender: Motherhood, myth and women’s political violence ska komma ut… Den baseras på Linda Åhälls avhandling, som hon skrev vid University of Birmingham. Hon ville tränga djupare och undersöka synen på kvinnokroppen i ett kulturellt sammanhang där kvinnor utövar våld och har undersökt hur kvinnliga soldater och terrorister framställs i massmedia och populärkultur. Hon har tittat närmare på tre riktiga fall och tre fiktioner, bland annat TV-serien Britz.

Förutom Faye Turney är det Lynndie England och Janis Karpinski, som båda förknippas med tortyrskandalen i Abu Ghraib i Irak, som finns med som verkliga exempel i Åhälls bok. Dessa kvinnor blev slagpåsar i media, menar Åhäll.

Vad är det du kommer fram till i avhandlingen som nu blir bok?

– Jag ser en tydlig spänning mellan att ge och ta liv när jag analyserar utifrån teorier kring myten om moderskapet, säger Linda Åhäll. Trots att vi ser kvinnliga soldater i väpnade konflikter runt om i världen så slår det grundläggande tänket kring moderskapet igenom.

Enligt Linda Åhäll går det inte att komma undan föreställningen om moderskapet, trots att det rör sig om kvinnliga soldater som tränas i att ta liv.

Känslors betydelse

– Genom att undersöka även populärkultur och använda kulturella teoribildningar i analysen har jag också uppmärksammat hur mycket känslor som finns med i framställningarna av de kvinnliga krigarna, säger Linda Åhäll.
– Se bara hur mycket äckel Lynndie England framkallade och hur synd människor tyckte om Faye Turney.
Därför menar hon att hennes disciplin, internationella relationer och säkerhetsstudier, även borde uppmärksamma känslors betydelse.
– Jag menar att vi måste ta känslor på allvar och fråga oss hur vi ska analysera dessa även inom säkerhetsstudier, säger Linda Åhäll.

Skribent Helena Smitt
Källa Texten är ett pressmeddelande från Malmö högskola.
visa fler nyheter ›