Kvinnodagen 8 mars

2018-03-01 15:32

Torsdag 8 mars 2018 uppmärksammas den internationella kvinnodagen. Här tipsar vi om några aktiviteter vid universitet i Göteborg, Stockholm, Lund och Uppsala.

Göteborgs universitet;

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Kvinnor utgör endast 5-10% av persongalleriet i stora svenska biografiska lexikon. För att synliggöra kvinnors insats i samhället, från medeltid till nutid har ett kvinnobiografiskt webblexikon tagits fram. Kom på invigningen!

Datum: Torsdag 8 mars
Tid: 15:00
Plats: Humanistiska biblioteket, Göteborg

Läs mer

Genusfrågor på den politiska agendan

För snart 100 år sedan drev kvinnor igenom rätten att rösta i Sverige. Hur ser genusfrågorna ut på den politiska agendan inför valet 2018?

Datum: Torsdag 8 mars
Tid: 16:30-18:00
Plats: Universitetets huvudbyggnad, Vasaparken, Universitetsplatsen 1, Göteborg.

Moderator: Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs mer

KTH – Kungliga tekniska högskolan;

Teknikkvinnor tar plats på Wikipedia

Sveriges största tekniska universitet KTH ägnar 8 mars åt att skapa en jämnare könsfördelning på Wikipedia vars biografier till mer än 80% handlar om män. Genom att skriva och publicera artiklar om framstående kvinnor från teknikvärlden ska det digitala uppslagsverket göras mer komplett.

Uppdraget kommer från Utrikesdepartementet och görs inom ramen för den globala kampanjen WikiGap.

Läs mer om skrivarstugan på KTH
Intervju om satsningen med Anna Wahl, vicerektor KTH

Lunds universitet;

Kvinna i politiken. Villkor och (o)möjligheter

Datum: Torsdag 8 mars
Tid: 10:00-16:00
Plats: Sol hörsal, Helgonbacken 12, Lund

1922 fick Sveriges riksdag sin första kvinnliga ledamot och 92 år senare är 43,6 % av riksdagsledamöterna kvinnor. 2014 fick vi dessutom vår första feministiska regering. Hur ser kvinnors villkor och möjligheter ut inom politiken idag?

Läs mer

Uppsala universitet;

Feministisk stadsvandring i Uppsala

Datum: Torsdag 8 mars
Tid 
16:00
Plats: Samling vid Geijer-statyn utanför Universitetshuset. Därifrån vandrar vi vidare genom de centrala delarna av staden. Biskopsgatan 3, 753 10 Uppsala

Uppsala ur ett feministiskt perspektiv! Stadsvandringen lyfter fram kvinnorättskämpar som har levt och verkat i Uppsala, samt platser som är eller har varit viktiga för jämställdhetskampen.

För fler tips på aktiviteter, besök Genderkalendern.

Relaterat material
visa fler nyheter ›