Läkarstudenter behöver djupare genuskunskaper

2013-01-07 14:46

De senaste åren har förbättrande genuskunskaper bland läkare lyfts fram som ett sätt att minska orättvisorna i vården. En ny avhandling från Umeå universitet styrker behovet av genusundervisning för läkarstudenter och undersöker deras egna idéer om sitt framtida yrkesliv. Det skriver Umeå universitet via ett pressmeddelande.

– Läkarstudenter bär precis som alla andra på föreställningar om kvinnor och män och gör antaganden utifrån dessa på ett sätt som inte är tillämpbart på individnivå. I den kliniska praktiken kan detta innebära en risk att läkare tolkar kvinnors och mäns sjukdomsberättelser och vårdbehov olika utifrån stereotypa idéer om kön, säger Jenny Andersson.

visa fler nyheter ›