Landets första genusforskarskola invigd

2002-05-06 16:23

Umeå universitet är värd för en nyinrättad genusforskarskola, förlagd till samhällsvetenskapliga fakulteten. Som partner fungerar även högskolan i Kalmar, Mitthögskolan och högskolan i Gävle. Den 24 april invigdes utbildningen till toner av sånggruppen Untitled.

Forskarskolan har inrättats genom ett riksdagsbeslut. Verksamheten blir ett tvärvetenskapligt samarbete där de doktorander som antas kommer att ha en dubbel hemvist – i genusforskarskolan och en moderinstitution antingen i Umeå eller någon av de övriga högskolorna. Genusforskarskolan och ämnesutbildningen ska integreras till en sammanhållen forskarutbildning.

Forskarskolan syftar till att främja genusforskningen som en inriktning inom olika discipliner och ska ge doktoranderna en god insikt i genusforskningen såväl inomvetenskapligt som inom särskilda tvärvetenskapliga kunskapsområden. Målet för forskarutbildningen är att de studerande ska utvecklas till kritiska och självständiga forskare med förmåga att planlägga, slutföra och publicera vetenskapliga arbeten med genusinriktning.

Förutom underhållning av sånggruppen Untitled värmdes publiken av tal av prorektor Gunnel Gustafsson från Umeå universitet, Yvonne Hirdman från Stockholms universitet, Gunnel Karlsson från Genussekretariatet i Göteborg. Slutligen talade Britta Lundgren, som är föreståndare för utbildningen. Idag är 31 doktorander verksamma i genusforskarskolan.

visa fler nyheter ›