Lapplisor vana att få skäll av män

2002-03-19 16:03

Det är männen som skäller på lapplisorna och kallar dem nedvärderande, sexistiska saker, skriver Östgöta Correspondenten. Männen skäller på lapplisan därför att hon bryter nedärvda traditioner om vad som är kvinnligt och vad som inte är det. Det hävdar genusforskaren Anna Lundberg vid Linköpings universitet som har studerat hur lapplisan beskrivs i olika media.

Yrket har sedan starten 1957 varit kvinnodominerat. Dels ville man inte ta starka manliga polismän i anspråk, dels fanns det många arbetslösa kvinnor. Kvinnor ansågs också lämpade för att de har ett mjukare sätt att bemöta irriterade bilisters ofta obefogade kritik.

Det är synen på manligt och kvinnligt som gör att lapplisor får utstå mycket förnedring, menar Anna Lundberg. Trafik och bilism är traditionellt ett manligt område. När då kvinnor ska övervaka hur män sköter sig inom detta manliga område upplevs det provocerande av många.

Anna Lundberg har skrivit om undersökningen i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2/01.

visa fler nyheter ›