Linnéstödet ostrategisk satsning på män

2006-08-23 11:03

Nästan nio av tio strategiska skattekronor går till manliga forskare. Det skriver elva forskare i en debattartikel i Svenska dagbladet 30 juli.

De är kritiska mot att utdelningen av Linnéstödet, Vetenskapsrådets storsatsning på så kallade starka forskningsmiljöer, till övervägande del går till forskningsmiljöer som leds och befolkas av manliga forskare. Forskarna menar i debattartikeln att den könsfördelningen inte är rimlig även om man tar hänsyn till att det finns färre kvinnliga professorer än manliga. Jämför man Linnéstödet med de vanliga forskningsmedlen från Vetenskapsrådet är skillnaden ännu större. Av de enskilda projekt som finansierades av Vetenskapsrådet förra året leddes en fjärdedel av kvinnor.

Det är inte strategiskt för Sverige att satsa en så stor del av forskningsbudgeten nästan uteslutande på män med lysande karriärer bakom sig. De strategiska satsningarna riskerar att verka konserverande, menar forskarna i Svenska dagbladet:

”Utgallringen av kvinnor är naturligtvis inte en medveten strategi från vare sig forskningsfinansiärer, universitet eller bedömargrupper. Icke desto mindre kräver vårt informella nätverk av forskare och lärare att urvalsprocessen bakom fördelningen av de strategiska medlen granskas. Ännu viktigare är åtgärder för att bryta ett mönster där i huvudsak män

definierar forskningsfrågor. Avsättning av resurser för att avhjälpa den snedfördelning som blev det övergripande resultatet av de strategiska satsningarna är en bra början!”

Skribent Bosse Parbring
visa fler nyheter ›