Män vinner på feminismen

2014-01-24 13:53

Även om män kan känna sig utmanade av feminismen, så har feminismen möjliggjort för män att utveckla nära relationer till barn och partner. Det säger två genusforskare med anledning av SVT:s programserie ”Fittstim – min kamp”.

Journalisten Belinda Olsson som var en av redaktörerna för boken Fittstim som kom ut 1999 har gjort tre uppmärksammade program i SVT där hon diskuterar hur feminismen har utvecklats. I det program som sändes 23 januari var temat mannen. Belinda Olsson undrade om feminismen har kuvat mannen. Två genusforskare som på olika sätt forskar om män och manlighet kommenterar här programmets frågeställning och innehåll.

Lucas Gottzén forskar om män och föräldraskap, mäns våld mot kvinnor och barn och ungas livsvillkor. Han är docent i socialt arbete vid Linköpings universitet och redaktör för den nordiska tidskriften för maskulinitetsstudier, Norma. Lucas Gottzén håller inte med om att feminismen skulle ha kuvat männen.

Män kan välja

– Nej, tvärtom så ser jag mest att män vinner på feminismens landvinningar. Feminismen har möjliggjort män som genom att umgås med sina barn får närmare relationer till dem. Och att våldsamma män kan få hjälp att sluta slå och istället lära sig att hantera sina känslor och utvecklar nära, meningsfulla relationer till andra. Men jämställdhet är långt ifrån självklart. Män kan fortfarande välja om och vad de ska ta ansvar för i hemmet. Jag möter också våldsamma män som tycker synd om sig själva, men är oförmögna att se den skada de orsakar kvinnor, barn och andra män.

Roger Klinth forskar om män och föräldraskap och publicerade 2002 avhandlingen ”Att göra pappa med barn” som handlar om mäns användande av föräldraförsäkringen. Han är docent vid Tema Genus i Linköping och ser, liksom Lucas Gottzén, i sin forskning att feminismen både är en möjlighet och en utmaning för många män.

Män har en nyckelroll

– Vissa reagerar med att markera avstånd medan andra ser möjligheter. Inte minst uttrycker många fäder att de ser ett stort värde i möjligheten till ett närmare umgänge med sina barn. Bilden av jämställdhet är komplex, å ena sidan helt accepterad och självklar som princip, å andra sidan öppen för en rad olika tolkningar och förhållningssätt när det handlar om identiteter och vardagspraktiker. Det är dock uppenbart att män på något sätt behöver förhålla sig till jämställdhet, den skaver, oroar och utmanar. Men, det är väl också det som är tanken med en politik som vill åstadkomma förändring?

Ett bärande drag i den svenska jämställdhetspolitiken har sedan 1960-talet varit tanken om omfördelning, det vill säga att en förändring av samhället bör ske genom en förändring både hos kvinnor och hos män, menar Roger Klinth. Men när det gäller till exempel frågan om föräldraledigheten har det visat sig vara svårt att åstadkomma en politik som sätter tryck på männen att axla en större del av ansvaret för föräldraledigheten.

– Det är ingen tvekan om att männen på olika sätt har en nyckelroll i formandet av ett jämställt samhälle och för att åstadkomma en grundläggande förändring behöver männen utmanas, motiveras och avkrävas ansvar, säger Roger Klinth.

Feminismen framställs som förtryckande

Lucas Gottzén är kritisk mot bristen på nyanser i programmet ”Fittstim – min kamp”.

– Programmet återupprepar en minst tröttsam uppdelning mellan män och kvinnor, där individers olikheter, förutsättningar och möjligheter beroende på klass, etnicitet, sexualitet, ålder och kropp osynliggörs.

Roger Klinth saknar en fördjupande analys i programmet om mäns förhållande till feminism och jämställdhet.

– Överlag tecknas en mörk bild av feminismen – som en rörelse befolkad av extremister, cyniker och manshatare som vägrar inse att de problem de kämpar mot för länge sedan är överspelade. I stället framställs feminismen själv som maktfullkomlig och förtryckande. Budskapet känns igen från den antifeministiska nätaktivismen. Det hade givetvis gått att berätta en helt annan historia och förhoppningsvis kan den debatten som pågått i kölvattnet av programserien ändå bidra till att lyfta och fördjupa förståelsen av de viktiga men komplexa relationerna mellan män och feminism.

Foto på Lucas Gottzén: KILDEN/Ragnhild Fjellro

Läs också: Växande intresse för feminism

Se programmet ”Fittstim – min kamp”
Läs mer om Lucas Gottzén.
Läs mer om Roger Klinth.

visa fler nyheter ›