#metoo: Expertgruppen för jämställdhet i högskolan i möte om sexuella trakasserier

2017-11-02 15:04

Med anledning av #metoo-rörelsen lyfte Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, frågan om sexuella trakasserier i akademin under ett möte med expertgruppen för jämställdhet i högskolan.

På mötet diskuterades nuläget vad gäller sexuella trakasserier i akademin, med fokus på juridiska, organisatoriska och strukturella frågor. Det konstaterades bland annat att kunskap om förekomst och omfattning saknas, särskilt när det gäller sexuella trakasserier utifrån ett intersektionellt perspektiv och att en nationell kartläggning ur det avseendet är påkallad.

Fredrik Bondestam, forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning, sitter i expertgruppen och var med på mötet.

– Det är lovvärt att Helene Hellmark Knutsson nu kallar till sig rektorer och myndighetschefer inom högskolesektorn för att få till stånd en dialog kring utsatthet i akademin och arbetet med att förebygga sexuella trakasserier. Låt oss hoppas att det också leder till ett sektorsövergripande agerande som fullt ut tar ansvar för att motverka trakasserier och kränkningar, säger han.

Han berättar att synpunkten att det behövs en extern kommitté eller motsvarande som part mellan regering och sektorn, framkom.

– Det är ett förslag som förts fram tidigare och kanske är tiden mogen nu för en ambitionshöjning i den riktningen.

Mötet hölls den 24 oktober på utbildningsdepartementet.

Skribent Anneli Tillberg
Bild Mikael Lundgren/Regeringskansliet
Relaterat material
visa fler nyheter ›