Minister inleder seminarium om forskningsberedning

2015-02-18 11:43

Arbetet inför forskningspropositionen 2016 är i full gång. Nationella sekretariatet för genusforskning bjuder därför in till ett seminarium om genus och jämställdhet i forskningsfinansiering och forskningsberedning.

Programmet är klart för sekretariatets forskningspolitiska seminarium Fördelning eller förfördelning? Genus och jämställdhet i forskningsfinansiering och forskningsberedning.

Seminariet äger rum 23 april i Stockholm och inleds av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, följt av presentationer av tre högaktuella rapporter om forskningens villkor.

En panel med Kerstin Alnebratt, Mats Benner, Pam Fredman och Sven Stafström diskuterar forskningspolitiska utmaningar och hur genus och jämställdhet kan implementeras och integreras i finansiering av forskning.

Program

Moderator: Fredrik Bondestam, forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

13.00-13.30 Kaffe

13.30-13.40 Välkommen
Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

13.40-14.00 Inledning
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

14.00-14.30 Statskontorets utredning om basanslag och jämställdhet
Anders Widholm, projektledare, Statskontoret

14.30-15.00 Jämställdhetsobservationer – Vetenskapsrådets rapport
Veronica Ahlqvist, forskningshandläggare och Lisbeth Söderqvist, analytiker, Vetenskapsrådet

15.00-15.20 Paus

15.20-15.50 Sekretariatets forskningsöversikt om genus, jämställdhet och forskningsberedning
Louise Grip, projektassistent, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

15.50-16.30 Paneldebatt om jämställdhet och genus i forskningspolitik och -beredning
Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet
Pam Fredman, ordförande för arbetsgivargruppen, SUHF samt rektor vid Göteborgs universitet
Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet

visa fler nyheter ›