En byggnad med texten Universitas Europeae Centrals

Ministerkritik mot Ungerns behandling av CEU

2017-06-02 11:37

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Marita Ulvskog, Europaparlamentariker, kritiserar ungerska premiärministern Victor Orbáns attack mot Central European University (CEU) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

” I dessa tider av ökande desinformation är behoven av vetenskapligt grundad kunskap större än någonsin och den akademiska friheten är en grundförutsättning för demokratin. Den ungerska premiärministern Viktor Orbáns attack mot Central European University (CEU) är därför i förlängningen ett oroande angrepp på Ungerns och EU:s demokratiska grundvalar.”, skriver de bland annat i debattartikeln.

Regeringen i Ungern har försökt begränsa CEU:s möjlighet att verka som ett fritt lärosäte genom en revidering av sin högskoleförordning och en aviserad lag om ”transparens av organisationer som får stöd ifrån utlandet”. På CEU finns Ungerns första professur i genusvetenskap.

– CEU är oerhört viktigt för utvecklingen av genusforskningen i Europa. Jag är väldigt nöjd med att ministern formulerar sin kritik så starkt, säger Kajsa Widegren, verksamhetsledare och biträdande föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Skribent Anneli Tillberg
Bild Foto: ok2play/Wikimedia Commons
Relaterat material
visa fler nyheter ›