Motioner i riksdagen om genusforskning

2005-11-23 16:11

En rad motioner och frågor till statsråd som berör genusforskning har lämnats in till riksdagen under hösten. Här presenteras de i korthet.

Universitetens och högskolornas centrum för genusforskning och Nationella sekretariatet för genusforskning utgör en nationell resurs som kan utvecklas och användas bredare. Det skriver Lars Ohly och sex andra vänsterpartister i en jämställdhetspolitisk motion till riksdagen (2005/06:A261). De vill därför öka stödet till centrumbildningarna och till sekretariatet. Vänsterpartisterna vill också ha ett jämställdhetsdepartement och en jämställdhetsmyndighet.

I en fråga till utbildnings-, närings- och jämställdhetsministrarna undrar Gudrun Schyman (-) vilka åtgärder de ska ta för att säkra jämställdhetskraven i den programstyrelse som ska fördela forskningsbidragen i Trollhättepaketet (2005/06:112/123/124). Paketet innebär att fordonsindustrin får 910 miljoner kronor till forskning och utveckling inom IT och produktionsteknik i fordonsindustrin.

Utbildningsminister Leif Pagrotsky ser dock ingen anledning till åtgärder från hans sida. Vinnova som samordnar satsningen ska nämligen redan enligt sin instruktion se till att genusperspektivet får genomslag i den forskning som man finansierar. Näringsminister Thomas Östros (som även svarar i jämställdhetsministerns ställe) svarar att ett strategiprogram för fordonsindustrin är under utarbetande. Där kommer genusfrågorna att finnas med.

Gudrun Schyman kräver i en motion obligatoriska kunskaper om genus- och hbt-perspektiv i all lärarutbildning, yrkesutbildning, undervisning och forskning (2005/06:Ub575). Hon tycker också att det behövs en total översyn av resurstilldelningssystemet för högre utbildning ur ett könsmaktsperspektiv. Utbildningar dit kvinnor söker i stor uträckning – humaniora och samhällsvetenskap – får mindre resurser än där män överväger. Människor med en kritisk medborgerlig utbildning i humaniora och samhällsvetenskap behövs likväl som ingenjörer och ekonomer i förvaltandet av det demokratiska samhället, menar Gudrun Schyman.

Inrätta ett ämnesråd för global utveckling och rättvisa inom Vetenskapsrådet. Det kräver fem vänsterpartister i en motion till riksdagen (2005/06:U288). De vill öka biståndet till utbildning och forskning, bland annat för att stärka kvinnors ställning i tredje världen.

Skribent Bosse Parbring
visa fler nyheter ›