Nationella sekretariatet för genusforskning ska samråda i sexualundersökning

2016-08-10 14:48

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det var 20 år sedan en liknande undersökning genomfördes.

Nationella sekretariatet för genusforskning är, tillsammans med bland annat Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL), Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) och Nationellt centrum för kvinnofrid, utsedda till samrådsparter.

– Detta är en viktig studie och vi är glada att vara samrådsparter. Genusforskningen har mycket att bidra till området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, till exempel när det gäller frågor som rör normer och makt, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

Syftet med studien är att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete. Folkhälsomyndigheten ska också komma med förslag till fortlöpande uppföljning samt lyfta vilka områden och grupper som behöver riktade hälsofrämjande insatser.

Myndigheten ska lämna in slutuppdraget senast den 1 juni 2019.

Skribent Anneli Tillberg
Bild Johan Wingborg
Relaterat material
visa fler nyheter ›