Nina Lykke framför ett träd

Nina Lykke blir hedersdoktor vid Karlstads universitet

2016-10-17 12:56

Kända namn som Donna Haraway, Rosi Braidotti och Jackie Stacey är med och hyllar professor Nina Lykke, när hon den 20 oktober blir hedersdoktor vid Karlstads universitet. Nina Lykke är också aktuell på Sveriges största genuskonferens, g16, och en av dem som drev på för att konferensen skulle hamna i Linköping.

– Jag ser mycket fram emot seminariet i samband med hedersdoktoratet. Det är fantastiskt att få bli firad inte bara av vänner från det internationella fältet och kollegor från Tema Genus, men också av genus-Sverige i stort, säger Nina Lykke, professor emerita inom genusvetenskap vid Tema Genus vid Linköpings universitet.

Under seminariet ”Compassionate Post-Disciplinarity” i anslutning till hennes utnämning som hedersdoktor, kommer inte bara internationella stornamn som professorerna Donna Haraway, Jackie Stacey och Rosi Braidotti att närvara (Donna Haraway och Rosi Braidotti via virtuella meddelanden), utan även Nina Lykkes tidigare doktorander på Tema Genus, Cecilia Åsberg, professor och Anna Lundberg, docent. Även Ulrika Dahl, docent, Lena Martinsson, professor och Dorte Staunaes, professor kommer att delta.

Seminariet handlar om ”postdisciplinaritet”, något som Nina Lykke skrivit om bland annat i boken Genusforskning (på engelska, Feminist Studies). En artikel för ett kommande nummer av Tidskrift för genusvetenskap (TGV) bygger vidare på dessa tankar:

– Jag ser begrepp som genus, queer och intersektionalitet som postdisciplinära, det vill säga att de har sprängt ämnesgränserna. De tar inte heller utgångspunkt i någon av de traditionella akademiska disciplinerna.

Karlstads universitet har i sin motivering till Nina Lykkes hedersdoktorat lyft fram hennes banbrytande insatser för att etablera internationell feministisk forskning i en svensk akademisk kontext. I nomineringen betonas också särskilt hennes roll i att etablera och organisera det gemensamma excellenscentrat ”GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies.” där Linköpings universitet, Karlstads universitet och Örebro universitet ingår samt ”hennes pionjärinsatser för att etablera den tvärvetenskapliga internationella forskarskolan inom genusvetenskap; ’InterGender, Research School and Consortium in Interdisciplinary Gender Studies’”.

Nina Lykke var med och startade upp Tema Genus vid Linköpings universitet 1999. Då var hon den första ordinarie professorn där. Idag är det en internationell genusforskarmiljö med fyra professurer och i år står Tema Genus dessutom, tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning, som arrangör för Sveriges största genusforskningskonferens, g16.

– Det är glädjande att Linköping ska få visa framfötterna på g16! Trots att jag formellt sett har gått i pension, är jag vice avdelningschef för Tema Genus och har som sådan drivit på för att vi skulle få arrangemanget hit, säger hon.

Hon är också glad över att konferensen med temat ”Gränser, mobilitet och mobilisering” tar sig an de riktigt stora och brännande samhällsfrågorna.

– Det är särskilt angeläget att konferensen tar upp rasism och miljöfrågor. Feminismen och genusvetenskapen har viktiga inspel här.

Hon fortsätter:

– g16 innebär fantastiska möjligheter till nätverkande. Hit kommer alltifrån a-kursare till doktorander och professorer för att tillsammans skapa kunskap.

På g16 kommer hon att sitta i panelerna i ”Samtal om cisnormativitet och feminism utifrån temanummer om TGV” och ”Trans*feminism – Conflicts, Communalities, Contingencies”, samt ”Genusvetenskapliga begrepp på resande fot”. Dessutom kommer hon, tillsammans med Annika Jonsson från Karlstads universitet, hålla i ett seminarium om ”queer death”, som hon forskar om just nu inom ramen för genusexcellens-centret GEXcel.

– Genusforskning bör omfatta hela livet – även döden. Vi vill bygga upp ett nätverk om feministiska, materialistiska och queera studier om döden. Vi hoppas att detta seminarium är starten på ett sådant nätverk, säger hon.

Skribent Anneli Tillberg
Bild Marie Swartz
Relaterat material
visa fler nyheter ›