Bild på Jimmy Sand och Maja Lundqvist i grönskan

Ny ordlista på genus.se

2016-06-15 15:33

Vad innebär diskurs, rasifiering och cisperson? I en ny ordlista på genus.se finns förklaringar till begrepp och termer som används inom det genusvetenskapliga fältet.

– På vår gamla webbplats var ordlistan en av de populäraste sidorna. Men många av orden och förklaringarna var daterade och därför har vi nu gjort en ny ordlista, berättar Jimmy Sand, kommunikatör på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Både inom det genusvetenskapliga fältet och i mer generella samtal används orden ibland med tydliga definitioner, ibland med väldigt skiftande betydelser och ibland slängs det med begrepp som ”alla” förväntas förstå. Med ordlistan är förhoppningen att kunna visa på denna rör(l)ighet och hur tolkningen av ord alltid är sammankopplade med det sammanhang där orden används.

– En viktig del av genusvetenskapen är att diskutera och problematisera ord. Därför har det varit viktigt att erbjuda en nyanserad bild av diskussionerna inom akademin, bland aktivister och inom offentlig praktik, säger Maja Lundqvist, kommunikatör på Nationella sekretariatet för genusforskning, som tillsammans med Jimmy Sand har tagit fram ordlistan.

Båda betonar också att ordlistan kommer att utökas med fler ord och att varje ordförklaring inte är satt i sten utan kan komma att utvecklas.

– Ord och begrepp reser, används och skiftar betydelse och vår ambition är att denna ordlista kan vara en levande och dynamisk del av genus.se. Listan kommer att utökas, både med antal ord och med innehåll kopplat till varje ord, säger Maja Lundqvist.

Syftet med ordlistan är att erbjuda hjälp till att förstå texter på webbplatsen inom området. Målgruppen är främst studenter och personer som vill bli mer insatta i genusforskning.

Relaterat material
visa fler nyheter ›