De fem omslagen i En skriftserie ligger uppradade med den senaste överst.

Ny skrift förklarar orden du stöter på

2017-01-13 14:03

Vill du ha hjälp att förstå ord och begrepp som du stöter på i genusvetenskapliga sammanhang? En ny skrift samlar en rad forskare för att beskriva ord som genus, rasifiering, intersektionalitet, cisnormativitet, posthumanism och normkritik. Redaktörer är Anna Lundberg och Ann Werner.

De tretton kapitlen i skriften, som heter En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, kretsar kring olika teman framtagna av redaktörerna utifrån förslag från såväl jämställdhetspraktiker som genusforskare.

Anna Lundberg, forskare och lärare vid Tema Genus, Linköpings universitet, berättar att det varit viktigt för henne och medredaktören Ann Werner med transparens i arbetet med skriften.

Anna Lundberg

Anna Lundberg

– Eftersom genusvetenskapens begrepp har kommit till på ett brett och variationsrikt fält, där många olika forskare och forskningsmiljöer (och även andra, utanför forskarvärlden) är involverade, är det också viktigt att sträva efter att hålla samma öppenhet när dessa begrepp ska beskrivas, säger Anna Lundberg.

Det har präglat både texterna i sig och arbetet med att ta fram dem.

– I såväl urvalsprocessen som i beskrivningarna av begreppen har vi strävat efter att olika synpunkter ska tas in. Processen har därför varit lång och lite krånglig, men det är så det ska vara tänker jag, också framöver.

Begreppen inte huggna i sten

Ann Werner är forskare och lärare i genusvetenskap på Södertörns högskola. Hon ser vikten av att i skriften kunna ge en förståelse för ord som blir allt vanligare såväl i offentligheten som inom akademin.

Ann Werner

Ann Werner

– Av genusvetenskapens mest använda begrepp återfinns många inom olika ämnen och forskningsfält, flera cirkulerar i den allmänna debatten och de har betydelsefulla forskningsmässiga och historiska kontexter.

Det är samtidigt viktigt att förstå att begreppen är föremål för förändringar genom diskussionerna som pågår och att deras innebörd inte är huggen i sten.

– Begreppen kan vara både ord, talade i vardagen, slagträn i debatter – som normkritik – och stå för större teoretiska och systematiska förståelser av världen. De har det gemensamt att inget av dem är entydigt eller enkelt. Därför är begreppen viktiga att diskutera och definiera, även om ingen diskussion eller definition kan vara slutgiltig, säger Ann Werner.

Riktar sig till en bred målgrupp

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp riktar sig till nybörjarstudenter på högskolenivå, aktivister, jämställdhetsarbetare, lärare, politiker och journalister. Ambitionen är att göra genusvetenskapliga ord och begrepp användbara för en målgrupp som är intresserad – men som inte nödvändigtvis har förkunskaper. Texterna ska därför vara lättillgängliga utan att komplexiteten går förlorad.

Skriften är den femte och sista delen i en skriftserie om genusvetenskap som sedan 2012 har getts ut av Nationella sekretariatet för genusforskning med Anna Lundberg och Ann Werner som redaktörer.

Tidigare delar i serien har handlat om genusvetenskaplig undervisning, genusvetarstudenter och arbetsmarknaden, genusvetenskapens samhällsengagemang, samt kritiskt tänkande och kreativt skrivande. Samtliga finns att läsa som pdf på genus.se och de flesta går att beställa i tryckt form. (Första delen är slut i tryck sedan länge, och det har varit stor efterfrågan på samtliga.)

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp finns att läsa som pdf

Skribent Jimmy Sand
Relaterat material

Om kön och genus

Bland vårt kunskapsmaterial kan du läsa om hur begreppet genus introducerats och diskuterats inom forskningen.

Om kön och genus ›

Kläder i olika färger hänger i en garderob.
visa fler nyheter ›