Ny stiftelse stödjer genusvetenskap i Umeå

2002-01-08 14:17

Görel Bohlin, landshövding i Västerbotten 1992 till 1995, har skapat en stiftelse som ska stödja genusvetenskap vid Umeå universitet. Stödet ska främst fördelas genom olika former av stipendier. Stiftelsens tillgångar består av aktier som Görel Bohlin donerar.

Görel Bohlin tycker att genusforskning är ett intressant forskningsområde som ligger inom hennes eget engagemang.

– Jag har under min yrkesbana mötts av många män med frågetecken. När jag arbetade på Norrbottens Kraftverk, i början av min karriär, med skogsvärderingsprotokoll så ringde hemansägarna och ifrågasatte den ersättning de skulle få när jag undertecknade med mitt förnamn. När jag slutade med det och skrev G i stället för Görel slutade de att ringa.

Görel Bohlin, som numera är pensionerad, jobbade i riksdagen och vid länsstyrelsen mycket med jämställdhetsfrågor.

– Jag hoppas att genusforskningen kan bidra till att belysa och förklara en del företeelser med könsperspektiv både inom arbetslivet och samhället i stort. Jag hoppas också att vi kan få fram fler kvinnliga forskare. Vi behöver både män och kvinnor inom forskningen.

– Det är en mycket glädjande donation, säger Umeå universitets prorektor Gunnel Gustafsson. Det är särskilt roligt att det är en privatperson och en kvinna som på det här sättet vill främja utvecklingen av Umeå universitet och satsa på genusvetenskap. Det är den första donationen inom det genusvetenskapliga fältet.

– Donationen kommer extra lägligt eftersom den nationella genusforskarskolan, som vi ansvarar för, nu startar sin verksamhet. Genusvetenskap täcker de flesta ämnesområden, därför kan donationen komma en mängd ämnen till nytta, säger Gunnel Gustafsson.

visa fler nyheter ›