Bild på omslaget till lambda nordica och Tidskrift för genusvetenskap.

Nya nummer av TGV och lambda nordica

2017-04-28 10:39

Finska, danska, norska och svenska författare ger årets första nummer av lambda nordica ett tydligt nordiskt fokus. Numrets artiklar visar på den bredd som finns inom nordisk queerforskning och en mångfald av queera teman och frågor i den nordiska regionen diskuteras. Det innehåller bland annat artiklar om självbiografiska texter från finska transpersoner och den homoerotiska poesin hos norska författaren Åsmund Sveen.

I Tidskrift för genusvetenskaps nya nummer avhandlas temat ”Arbete”. Gästredaktörer är Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap och Line Holth, fil. dr i arbetsvetenskap. I numret vill de visa att ”möten mellan genusforskning och arbetslivsforskning genererar viktiga vetenskapliga och politiska utmaningar och insikter”. Exempel på artiklar är ”Omförhandling i gruvan? Om kön, arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen” av Lisa Ringblom och Lena Abrahamsson och ”Ensamstående mamma timanställd. En tolkande fenomenologisk analys av sjuk kvinnors berättelser” av Anna Malmquist, Martina O’Hanlon och Anna Pralica.

lambda nordica är en sakkunniggranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till homo/lesbiska/bi/trans och queerstudier.

Tidskrift för genusvetenskap är en av nordens största tidskrifter för tvärvetenskaplig genusforskning.

Skribent Maja Lundqvist och Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›