Musikhögskolan i Örebro

Nystartat nätverk vid musikkonferens i Örebro

2016-04-13 11:23

Forskare från hela världen samlades i Örebro för en konferens om genus och musik. För genus.se berättar musikforskaren Sam de Boise om konferensen och om det nystartade globala nätverket GeMus.

Konferensen Gender and Music: Practices, Performances, Politics, GeMus, ägde rum 16-18 mars på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Den var en av de första i sitt slag då den samlade ett brett spektrum av talare och presentatörer som alla fokuserar på musik och genus. Syftet var att uppmuntra forskare från hela världen med gemensamma intresseområden att diskutera olika perspektiv på ämnet.

Hallå där Sam de Boise, forskare i musikvetenskap vid Musikhögskolan i Örebro, som var med och arrangerade konferensen. Hur tyckte du att den blev och vilka diskussioner fördes?

Konferensen blev en stor framgång. Därför kom deltagarna överens om att ur den etablera ett globalt nätverk med bas i Sverige (GeMus) kring musik- och genusforskning. Avsikten är att bygga upp nätverket under de kommande åren och vi planerar att hålla nästa konferens 2018.

Diskussionerna rörde sig huvudsakligen inom tre områden: hur ojämställdhet påverkar musik, hur man kan använda musik för att tänka om genus samt hur det är möjligt att ’läsa’ och tolka genus i musik. Presentationerna varierade från death metal och autoetnografi i Storbritannien till kvinnliga ensembler i klassisk musik i Serbien; från kvinnliga DJs i Sverige och Berlin till ’lo-fi bedroom scenes’ i Ungern; från Nikki Minaj till Francine Benoît.

Inför konferensen, som finansierades med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond, hade ett 100-tal abstracts skickats in från forskare i bland annat sociologi, musikvetenskap, pedagogik, musik, antropologi och filosofi. Vid konferensen deltog 75, både yngre och etablerade, forskare från 16 länder. Samtliga studerar musik och genus, men utifrån olika ämnesdiscipliner, teorier och problem.

Forskarna Susan McClary, Jack Halberstam och Stan Hawkins var huvudtalare. Vad handlade deras föredrag om?

Professor Susan McClary, Case Western Reserve University, öppnade konferensen med “The Musical Closet”. Hennes bok Feminine Endings: Music, Gender and Sexuality är en av de grundläggande texterna i feministisk musikvetenskap. Hennes forskning från 80- och 90-talet orsakade en mindre revolution inom musikvetenskapen genom att den utmanade rådande musikteoretiska analyser av musik som ett objekt utan kopplingar till sociala strukturer. McClary visade istället hur genus påverkar hur man tänker om musik och hur genus kunde läsas i klassisk musik.

På konferensens andra dag presenterade Jack Halberstam, University of Southern California, material från sin kommande bok Wild Things. Halberstam har med sin forskning bidragit stort till studiet av genus och kultur och skapade under sitt tal en form av “punk history”, från Stravinsky till Angel Haze.

Stan Hawkins, University of Oslo, öppnade konferensens sista dag med att presentera forskning från sin nya bok Queerness in Pop Music: Aesthetics, Gender Norms and Temporality. Han visade hur den växande genren “queer-hop” utmanar många stereotyper i hip-hop och hur begrepp som queer, camp och parodi kan användas för att utmana idéer om maskulinitet idag.

Läs mer om konferensen Gender and Music: Practices, Performances, Politics.

Skribent Inga-Bodil Ekselius/Sam de Boise
Relaterat material
visa fler nyheter ›