Studenter i trappa

Nytt jämställdhetsuppdrag till alla lärosäten

2016-01-11 14:57

Nu ger regeringen alla högskolor och universitet uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Nationella sekretariatet för genusforskning, vid Göteborgs universitet, får i uppdrag att vara stödfunktion i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Nyhet 

”Det är av stor vikt att alla delar av universitet och högskolors verksamhet omfattas av ett aktivt jämställdhetsarbete”, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i en debattartikel i tidningen Metro.

För att stödja lärosätena i detta arbete avsätter regeringen fem miljoner kronor årligen i fyra år. Dessa pengar ges till Göteborgs universitet där Nationella sekretariatet för genusforskning finns, för att fungera som stöd för universitet och högskolor i deras jämställdhetsarbete.

I regleringsbrevet står att universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning.

Planen ska visa på utvecklingsbehov, mål och aktiviteter, samt beskriva hur jämställdhetsintegrering ska bli en del i lärosätets ordinarie verksamhet. Den ska vara upprättad senast 15 maj 2017 och resultaten ska redovisas i årsredovisningarna för 2017-2019.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
visa fler nyheter ›