Nytt material om akademiskt ledarskap

2016-04-15 09:44

Kollegialitet och linjestyrning är de två huvudsakliga formerna för ledningsverksamhet inom högskolesektorn. På olika sätt samspelar de med maktordningar som skapar ojämställdhet.

Under kunskapssektionen om forskningens villkor på genus.se hittar du texter om bland annat genusforskningens organisering, forskningspolitik och jämställdhet i akademin. Den senaste texten handlar om akademiskt ledarskap. Vad är kollegialitet? Hur fungerar linjestyrning? Vad händer med maktstrukturerna på ett universitet eller en högskola när forskningsledare får stora anslag?

Läs mer om akademiskt ledarskap

Relaterat material

Regeringsuppdrag

Under 2016-2019 har Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag av regeringen att stödja högskolesektorns arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs mer om uppdraget ›

Ett tiotal studenter sitter i en föreläsningssal.
visa fler nyheter ›