Nytt projekt ska följa arbetet med jämställdhetsintegrering i akademin

2016-11-14 10:50

Göteborgsforskarna Birgitta Jordansson och Helen Peterson kommer att undersöka de organisatoriska förutsättningarna för att bedriva jämställdhetsarbete inom universitet och högskolor.

– Vad händer egentligen när politiska beslut om jämställdhetsintegrering ska möta den praktiska verkligheten? Den frågeställningen vill vi fördjupa oss i.

Det säger Birgitta Jordansson, universitetslektor i arbetsvetenskap på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har tillsammans med Helen Peterson, docent i sociologi på samma institution, fått forskningspengar från Forte för projektet Översätta politik till praktik: Organisatoriska förutsättningar för att bedriva jämställdhetsarbete i akademin: formella och informella strukturer och översättningar. Projektet ska påbörjas 2017 och kommer att pågå fram till och med 2019.

Samtidigt pågår regeringsuppdraget JiHU – Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet; Nationella sekretariatet för genusforskning ska stödja alla statliga högskolor och universitet samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering under 2016-2019.

foto-184x260-birgitta-jordansson

Birgitta Jordansson

– Det är verkligen lyckosamt att JiHU pågår samtidigt som vårt projekt. Det blir en extra tillgång för oss och vi kommer att få mycket stöd från sekretariatet i vår forskning. Vi hoppas givetvis också på att kunna tillföra information och kunskap till JiHU, säger Birgitta Jordansson.

I projektet ska forskarna börja med att titta på organisatoriska förutsättningar för alla de lärosäten som ingår i JiHU-uppdraget. Hur ser delegationsordning och ledningsstruktur ut och hur operationaliseras uppdraget via styrdokument och handlingsplaner? Därefter kommer de att göra ett urval på 12 lärosäten och fördjupa analyserna av hur uppdraget organiseras samt hur lärosätena konkret kommer att operationalisera sitt arbete med jämställdhetsintegrering i verksamheterna.

Birgitta Jordansson tycker att det ska bli särskilt intressant att analysera hur lärosätena tolkar uppdraget med jämställdhetsintegrering utifrån den vägledande logiken inom akademin, ”meritokratin”, samt hur lärosätena kommer att koppla sitt arbete med jämställdhetsintegrering till det arbete med lika rättigheter och möjligheter som högskolor och universitet ska genomföra i enlighet med diskrimineringslagen.

Fredrik Bondestam

Fredrik Bondestam

– Det är också intressant att titta på just jämställdhetsintegrering inom akademin eftersom uppdraget kommer från politiken, men ska genomföras av verksamheterna. Universiteten och högskolorna kan ha andra föreställningar om vad det innebär än vad politikerna hade tänkt sig, säger hon.

Fredrik Bondestam är verksamhetsledare för JiHU på Nationella sekretariatet för genusforskning. Han ser fram emot att få samverka med forskarna under uppdragstiden.

– Vi arbetar forskningsbaserat i genomförandet av stödfunktionen på olika sätt och det här är naturligtvis en oerhört viktig möjlighet för oss att få pågående förändringsprocesser speglade i relevant genusforskning, säger han.

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›