En sjuksköterska sitter vid sjukhussäng. En äldre person ligger i sängen.

Nytt projekt undersöker varför sjuksköterskor och socionomer säger upp sig

2017-06-13 09:43

I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Forte, undersöks tendensen till uppsägningar hos de två kvinnodominerade yrkena socionom och sjuksköterska. De båda yrkesgrupperna förenas av att de har en ovanligt hög rörlighet på arbetsmarknaden.

– Vad är fel här? Varför väljer man att lämna istället för att förändra? säger Rebecca Selberg, universitetslektor vid Genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet i en nyhet på Fortes webbplats.

Hon har tillsammans med Paula Mulinari, universitetslektor på fakulteten för hälsa och samhälle på Malmö högskola och Magnus Sandberg, doktor i medicinsk vetenskap på Lunds universitet fått 3,8 miljoner kronor från Forte för forskningsprojektet.

Relaterat material
visa fler nyheter ›