Om trygga rum, migration, rasism och feminism på AtGender

2016-04-25 11:30

AtGender Spring Conference har just avslutats. Den pågick 21-23 april vid Utrecht universitet i Nederländerna. Årets tema var Feminist Spaces of Teaching and Learning.

Maria Grönroos, biträdande föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, och även ledamot i AtGenders styrelse, var där och tog del av flera seminarier och panelsamtal.

Vad tycker du har varit mest intressant på konferensen?
– Även om undervisning är huvudfokus handlar konferensen lika mycket om Europa i förändring med migration och rasism, men också om öst och väst och postsocialistisk retorik kring feminism.

Jag har lärt mig mer om svarta polackers migration till Storbritannien i mitten av 1900-talet – rasism, sexualitet och migration är ingen ny fråga i Europa!

I en arbetsgrupp presenterades den litauiska arkeologen Marija Gimbutas, som betydde mycket för feministiska andliga rörelser i USA när den andra vågens feminism sökte förhistorier. Hon har senare ifrågasatt berättelserna om Litauen före Sovjetunionens annektering. Hennes teorier om matrilineära tidiga samhällen utmanar den konservatism som post-socialistiska transformationer ofta står för när de propagerar för en återgång till det ”normala”, ”autentiska” och ”naturliga”

Konferensens tema är Feminist spaces of teaching and learning (Feministiska rum för undervisning och lärande) Vad handlade huvudtalarnas föredrag om?
– Den ena huvudtalaren, Berteke Waaldijk, tog åhörarna genom Wilhelm Müllers text Gute Nacht, och musikaliska tolkningar av Winterreise, till genusklassrummet – fyllt av motsättningar. Det är ett farligt och tryggt rum, det är bekant och det är annorlunda. Du kan känna dig utanför där – och sedan utanför när du rör dig till andra rum med genusvetenskapen i bagaget.

Waaldijk beskrev kidnappningen av ord som genus – först tog feministerna ordet från språkvetenskapen, senare har EU tagit ordet av feministerna. På motsvarande sätt blev ”kvinnor” ett irriterande begrepp med de nya feministiska uppvaknandena, för att så ersättas av kön. ”Kvinnor” är i dag igen ett irriterande begrepp.

Den andra huvudtalaren, Magdalena Grabowska, beskrev hur den polska politiska ledningen handskas med feminism, eller snarare försöker eliminera allt i den vägen. Ledande politiker talar om feministisk ideologi som ett hot mot det naturliga, familjen och staten. Samtidigt är bilden av Östeuropa som eftersläntrare i jämställdhet á la Västeuropa problematisk.

Hur såg deltagandet ut på konferensen?
– Det var cirka 120 deltagare och en blandning av yngre och äldre. Hur landsfördelningen exakt ser ut har jag inte överblick över, men den finska delegationen är stor, resten av Norden saknas. Många doktorander från mellaneuropa.

Nästa AtGender Spring Conference blir i Vilnius i samarbete med EIGE, European Institute for Gender Equality, i april 2017. Tema för konferensen 2017 blir “policy”.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Bild Seminarium vid AtGenders konferens. Foto: Maria Grönroos
Relaterat material
visa fler nyheter ›