Över 500 forskare hotade på nätet

2017-08-14 14:45

I förra veckan pekades ett stort antal personer ut som ”maktelitens bedragare och förrädare” på en hemsida där högerextrema åsikter uttrycktes. På hemsidan fanns listor över bland annat politiker, journalister, aktivister, opinionsbildare och forskare. Bland annat stod det att framtida lagar skulle straffa ”de ansvariga” via ”dödsstraff, arbetsläger, konfiskering av tillgångar, böter och samhällstjänst”. Listan över forskare innehöll över 500 namn.

– På sekretariatet ser vi att maktkritiska forskare hotas. Hot och hat mot forskare är ett stort demokratiproblem och måste lyftas och åtgärdas som sådant. Det är odemokratiska krafter som störs av forskningen och hotet om våld från dessa krafter måste mötas av nolltolerans. För de drabbade forskarna är detta också ett allvarligt arbetsmiljöproblem och där har universiteten och högskolorna som arbetsgivare ett stort ansvar, säger Maria Grönroos, tf föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Jörgen Svensson är säkerhetschef på Göteborgs universitet.

– Vi har haft kontakt med Säkerhetspolisen och vår gemensamma bedömning är att det inte föreligger något direkt hot mot de personer som finns på listan. Men om man känner sig orolig eller hotad kan man kontakta säkerhetschefen på respektive universitet. På Göteborgs universitet har vi också en lokal säkerhetssamordnare på varje campus, som det går bra att kontakta.

Webbplatsen har stängts ner och polisanmälts.

Relaterat material
visa fler nyheter ›