“Pappaledighet minskar skilsmässor”

2002-06-26 09:40

Om män och kvinnor delar på föräldraledigheten blir det flera barn och mindre skilsmässor. Det skriver forskaren Livia Oláh tillsammans med TCO:s ordförande Sture Nordh på DN Debatt. De menar att ett ökat uttag av pappaledighet skulle minska människors ohälsa och öka nativiteten.

Demografen Livia Oláh disputerade förra året på doktorsavhandlingen Gendering Family Dynamics: The case of Sweden and Hungary vid Stockholms universitet. Studien sträcker sig från sent 1960-tal till tidigt 1990-tal.

Avhandlingen visar att det finns ett tydligt samband mellan uttag av pappaledighet och benägenheten att skaffa fler barn. I familjer där pappan inte varit föräldraledig med första barnet var benägenheten att skaffa ett andra barn 15 procent lägre än i familjer där pappan tagit ut föräldraledighet. Benägenheten att skiljas eller separera är lägst i familjer där pappan varit föräldraledig med första barnet, nästan 30 procent lägre än i familjer där pappan inte varit föräldraledig, skriver Livia Oláh och Sture Nordh på DN Debatt.

Männens uttag av föräldraledighet är ett mått på jämställdheten i en familj, menar de. Har mamman tagit huvuddelen av föräldraledigheten får hon sannolikt också i fortsättningen bära huvuddelen av ansvaret för hem och barn.

Livia Oláh och Sture Nordh vill bland annat att arbetslivet ska bli mer barn- och föräldravänligt. De vill också att inkomsttaket för föräldraförsäkringen ska höjas och att en extra “mamma/pappamånad” införs.

– Vi behöver en gemensam kampanj över partigränserna med syftet att föräldraledigheten inom fem år ska fördelas mer lika mellan kvinnor och män, skriver de på DN Debatt.

visa fler nyheter ›