stor sal med människor som arbetar i grupp

Platsträffar med nya JiM-myndigheter

2016-09-06 13:37

Från slutet av augusti till början av oktober genomför Nationella sekretariatet för genusforskning platsträffar hos alla 19 nya JiM-myndigheter. Fokus för träffarna är att stödja myndigheterna i sitt pågående arbete med att skriva planer med identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som ska genomföras de kommande åren.

19 nya myndigheter införlivades 2016 i JiM-familjen då de fick i uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Syftet med uppdraget är att myndigheterna genom sin kärnverksamhet i högre utsträckning ska kunna bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Nationella sekretariatet för genusforskning erbjuder stöd genom hela processen, det så kallade JiM-stödet.

En av de största utmaningarna för myndigheterna i JiM satsningen är att kunna identifiera problemen och formulera målen för verksamhetens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering. Genom att möta ledning, arbetsgrupper och ibland hela myndigheten på platsträffar hoppas sekretariatet på att kunna erbjuda ett bra stöd i denna snåriga men viktiga process.

– Förhoppningen är att platsträffarna kan hjälpa myndigheterna att skriva en relevant plan som fokuserar på utmaningarna för den specifika kärnverksamheten och stakar ut en riktning för det fortsatta arbetet, säger Karin Bengtsson, projektsamordnare JiM-stödet.

Skribent Maja Lundqvist
Relaterat material
visa fler nyheter ›