Postkolonialism och kulturell identitet

2018-05-04 13:48

Databasen Gena är ett bra verktyg för att hålla koll på forskning med genusperspektiv. Här tipsar vi om avhandlingar som handlar om postkolonialism och kulturell identitet.

Bland avhandlingar på tema postkolonialism och kulturell identitet lyfter vi här fram två från 2018 och en från sent 2017.

Bröder emellan: identitetsformering i det koloniserade Eritrea av Rahel Kuflu (Södertörns högskola) som handlar om när svenska missionärer som till Eritrea på sent 1800-tal, och de koloniserade afrikanernas relation till dem. Kuflu vill undersöka afrikanernas avkolonisering och strategier för att hantera förtrycket, snarare än den europeiska koloniseringen.
Länk till avhandling

Between Utopia and Home: Swedish radical travel writing 1947-1966 av Agneta Edmans (Lunds universitet) som handlar reseskildringar av ”Tredje världen” (som de själva kallade det) av svenska intellektuella som Artur Lundkvist, Signe Höjer, Herbert Tingsten, Sara Lidman, och Per Wästberg. Edman använder sig av postkolonial teori för att undersöka kulturhistoriska frågor som rör den svenska identitetens förhållande till omvärlden genom dessa skribenternas skildringar av ”Tredje världen”.
Länk till avhandling

“Skeendet på stället”: röster och samtidigheter i tre verk av Sara Lidman av Anna Salomonsson (Linnéuniversitet). Genom tre Lidmanska verk i olika koloniala kontexter vill Salomonsson undersöka asymmetriska maktrelationer, identitet och kolonial tematik i perioder där samhällen moderniseras och människans identitet står i förändring.
Länk till avhandling

Sök efter fler avhandlingar i databasen GENA

Relaterat material
visa fler nyheter ›