Pris till Katarina Hamberg för genusinsatser inom medicin

2017-08-07 10:47

Nordiska Magda och Svend Age Frederichs pris går i år till Katarina Hamberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, för hennes insatser inom allmänmedicinsk forskning och ämnesutveckling.

I motiveringen till sitt pris understryker kommittén särskilt hur Katarina Hambergs forskning ”ökat kunskaperna om genus inom allmänmedicin och generellt i medicinsk vetenskap, samt hur hon målmedvetet arbetat för att implementera genusperspektiv inom läkarutbildningen”, enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Frederich-priset delades ut i Reykjavik vid den nordiska kongressen i allmänmedicin.

Skribent Anneli Tillberg
Bild Mattias Pettersson, Umeå universitet
Relaterat material
visa fler nyheter ›