Projektsamordnare till g19 sökes

2019-04-10 09:28

Vartannat år arrangerar vi Sveriges största genusforskningskonferens. I år är det g19 som går av stapeln 7-9 oktober på Folkets hus i Göteborg. Nu söker vi en person som framför allt kan ta organisations- och kommunikationsansvar för konferensen. Du kommer att ingå i en intern projektgrupp som arbetar med g19, tidigare har den vetenskapliga kommittén tagit ställning till runt 200 abstracts. Detta är fjärde gången konferensen genomförs och därför finns mycket erfarenhet i organisationen för att ordna g-konferenser, liksom material från föregående konferenser i former av kommunikationsplaner, mallar, koncept, programbok, utvärderingsformulär, med mera. Vi söker dig som vill vara med oss och göra g19 till den mest spännande och välbesökta g-konferensen någonsin!

Vid sidan om huvuduppgiften som rör konferensen önskar vi att du i mån av tid kan bistå oss i andra projektrelaterade uppgifter av administrativa och kommunikativ karaktär.

Arbetsuppgifter

  • Du organiserar och samordnar aktiviteter inför g19, till exempel kontakt med externa leverantörer, registrering, tryckerier, konferenslokal, och liknande som är nödvändiga för konferensens genomförande.
  • Du ansvarar för kommunikationsplanens genomförande, arbete med målgruppsanalys och registreringskampanj, sociala medier, plan för nyhetsförmedling, presskontakter med mera.
    I kommunikationsuppgiften ingår att uppdatera webben genus.se/g19, konferensmejlen, mejlutskick till deltagare, beställa programbok och andra trycksaker samt utforma digitalt material.
  • Du sammankallar projektgruppen internt och administrerar löpande gruppens arbete. Du gör en plan och arbetsfördelning för sekretariatets personal, volontärer mm under konferensens genomförande.
  • Du skickar ut utvärdering och sammanställer resultaten efter konferensen samt gör en slutrapport om konferensen.
  • Du följer upp budget med hjälp av ekonom på sekretariatet.

Läs mer och sök tjänsten på gu.se. Sista ansökningsdag 23 april 2019.

visa fler nyheter ›