Lambda nordica nummer 1-2 2018

Queera läsningar i nya Lambda nordica

2018-06-07 09:50

Vad är status för queer läsning idag? Är det samma sak idag som det var på 1990-talet? Dessa frågor är utgångspunkten för nya specialupplagan av Lambda nordica med tema queer läsning.

Bidragen till nr 1-2 2018 av Lambda nordica visar bland annat på en stor bredd i forskningen, och att det finns många olika queera förhållningssätt och infallsvinklar till exempelvis litterär kanon, nya genrer, nationella litterära historier, användning av queer fiktion, intersektionella perspektiv, materialistiska perspektiv, queer och crip läsningar och transläsningar. Artiklarna, som även har olika genrer i fokus, visar att det inte finns bara en queer läsningspraktik, utan många.

Lambda Nordica är en sakkunniggranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till homo/lesbiska/bi/trans och queerstudier.

Läs mer om Lambda nordica nr 1-2 2018

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Källa Lambda nordica
Relaterat material
Relaterade artiklar
visa fler poster ›
visa fler nyheter ›