Rapport om jämställdhet i forskningsfinansiering

2015-09-24 14:30

Sverige har för första gången en uttalat feministisk regering. Det gör att vi kan förvänta oss en feministisk forskningspolitik. Men vad innebär det konkret? Vilka utmaningar står svensk forskningspolitik inför? Vilka nuvarande strategier för förändring finns och vilka behövs framöver? Kvinnor både söker och får mindre forskningsanslag än män, och systemet som fördelar pengarna riskerar att både bidra till och dölja ojämställda villkor för forskning. Det visar en ny forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg.

Det finns för lite kunskap om hur kön påverkar i beredningsprocesser. Den som existerar är sällan teoridriven och saknar ofta tillgång till relevant empiri. Det får forskningspolitiska konsekvenser, enligt en forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning som släpps i dag.

Dagens system för forskningsfinansiering riskerar att upprätthålla ojämställda strukturer inom akademin. Det visar en forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning som lanseras i dag. I ”Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt” har Louise Grip och Fredrik Bondestam samlat och analyserat forskning som synliggör hur ojämställdhet och ojämlikhet skapas och utmanas inom ramen för forskningsfinansieringsprocesser.

I en kommande forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning analyseras studier av jämställdhet i forskningsfinansiering. En av författarna är Louise Grip:– Studierna av kollegial bedömning visar att partiskhet och diskriminering hänger samman med outtalade föreställningar om kvalitet.

Stöd till unga forskare, breddad rekrytering, och jämn fördelning av forskningsanslag. Det är exempel på vad regeringen vill satsa på för att uppnå jämställdhet i akademi och i forskningsfinansiering.

Tvärvetenskap, genusforskning och annan kritisk forskning bedöms ofta utifrån bristande kompetens i beredningsgrupperna. Det säger Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning i en artikel i GU-journalen. Här listas vad som publicerats om rapporten Fördelning eller Förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en översikt, av Louise Grip och Fredrik Bondestam, samt relaterat material.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Bifogade filer
Rapporten finns nu i tryck - skicka din beställning till oss på genus@genus.gu.se eller ladda ned rapporten som pdf: Fördelning eller förfördelning?
visa fler nyheter ›