Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt

2016-06-10 10:33

Det gav upphov till diskussion när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, gick ut med att regeringen avser att skärpa rekryteringsmålen för professorer (det vill säga vilken andel kvinnor respektive män varje lärosäte ska uppnå när nya professorer utses).

Nu har Universitetsläraren, medlemstidningen för Sveriges universitetslärare och forskare, Sulf, en artikel där rektorerna Pam Fredman, Göteborgs universitet, och Anders Söderholm, Mittuniversitetet, diskuterar frågan. De lyfter fram det särskilda uppdraget från regeringen att, i likhet med andra statliga myndigheter, arbeta med jämställdhetsintegrering. För detta har regeringen för perioden 2016–2019 avsatt fem miljoner årligen för att Nationella sekretariatet för genusforskning ska utgöra en stödfunktion för alla statliga högskolor och universitet samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping.

Här kan du läsa artikeln i Universitetsläraren:

Rektorer ifrågasätter siffermål för jämställdhet

Universitetsläraren har också en kort intervju med Chalmers rektor om arbetet:

Hallå där Stefan Bengtsson…

Bild Helene Hellmark Knutsson. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet
Relaterat material
visa fler nyheter ›