Replik DN: Genusforskning är inte ideologiproduktion

2017-05-16 09:28

I en ledare i DN 6 maj skriver Erik Helmerson att Nationella sekretariatet för genusforskning ”ofta ägnar sig åt smal ideologiproduktion”. Här är sekretariatets replik.

I en ledare (6/5) skriver Erik Helmerson att Nationella sekretariatet för genusforskning ”ofta ägnar sig åt smal ideologiproduktion”. Sekretariatet har sedan 1998 arbetat på uppdrag av Sveriges regering, röd som blå, med att sprida kunskap om genusforskning och dess villkor. Många av de frågor som genusforskningen intresserar sig för är relevanta i samhällsdebatten, som jämställdhet, antirasism och rättighetsfrågor. En del frågor ligger längre ifrån och rör sig till exempel kring teori- och metodutveckling, liksom inom alla forskningsområden. Det faktum att forskningsfrågor ibland skapar eller tangerar debatt och politiska diskussioner är inte ideologiproduktion, utan ett resultat av ett dynamiskt och spännande fält.  Vi välkomnar att det uppmärksammas.

Maria Grönroos, vikarierande föreståndare Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

visa fler nyheter ›