Riksantikvarieämbetet fördelar miljoner inom kulturarvsområdet

2017-12-19 09:58

Riksantikvarieämbetet har fördelat 14 750 000 kr till 21 projekt för forskning och utveckling inom kulturarv och kulturmiljö. Genusforskning, gallring och tillgänglighet är exempel på några av teman som återfinns inom projekt som beviljats medel.

Nätverket Kulturarv och den tvärvetenskapliga genusforskningen, där Nationella sekretariatet för genusforskning deltar är ett av de projekt som får finansiering för 2018. Detta möjliggör för utökat arbete med hemsidan genusarv.se, utformning av workshops och seminarier under kommande år och en fortsatt strävan att sammanföra kulturarvspraktiker, genusforskare och museipersonal för att utmana och utmanas i mötet mellan kulturarv, nation, historiebruk, genus och sexualitet.

Läs mer om nätverket Kulturarv och den tvärvetenskapliga genusforskningen på hemsidan genusarv.se. Där kan du också ansöka om medlemskap i nätverket, gå med i maillistan, läsa krönikor och ta del av metoder och verktyg.

Relaterat material
visa fler nyheter ›