RJ måste arbeta med jämställdhet i finansieringen

2016-06-21 13:49

Riksrevisionen har granskat Riksbankens Jubileumsfond, RJ, som funnits i över 50 år och aldrig blivit granskat tidigare. RJ stödjer framför allt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, däribland genusforskning. Stiftelsen instiftades 1964 inför 300-årsjubileet för Sveriges Riksbank.

Riksrevisionen konstaterar att verksamheten fungerar väl, men att det finns förbättringsområden. Bland annat måste RJ arbeta med jämställdheten i forskningsfinansieringen – för forskare med en hög karriärålder är det betydligt vanligare att män beviljas anslag än att kvinnor gör det.

Här kan du läsa pressmeddelandet och rapporten från Riksrevisionen:

Riksbankens Jubileumsfond fungerar väl men kan förbättra sin administration

Bild Riksrevisionen
Relaterat material

Jämställdhet i akademin

Trots att det finns betydligt fler kvinnor än män bland studenter är det fortfarande vanligare att en professor är en man än en kvinna.

Jämställdhet i akademin ›

Två unga kvinnor lyssnar på en man, som syns i bildens ytterkant.
Rapport om forskningsfinansiering: Fördelning eller förfördelning?
visa fler nyheter ›