Så gör vi bättre kommunikation

2017-04-11 11:06

Vår dagliga kommunikation innehåller en mängd felaktiga representationer. Dessa utgår ofta från normer av olika slag – exempelvis kring vem som kan vara en expert, vem som bör ägna sig åt ett visst yrke, eller hur vi bör fantisera om hur vårt liv ska se ut.

Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram ett kunskapsunderlag, Att göra verklighet, kring att göra kommunikation på mer inkluderande, normkritiska eller jämställda/jämlika sätt. Där introduceras några genusteoretiska begrepp som kan användas för att förstå kommunikation.

Du hittar kunskapsunderlaget bland Vårt material på genus.se, där vi också har lagt ett kunskapsunderlag med kritiska perspektiv på forskningens villkor som togs fram till den nationella genusforskarkonferensen g16 i höstas.

Relaterat material
visa fler nyheter ›