Bild på Silje Lundgren

”Säkerhetsarbetet på g16 borde ha gjorts annorlunda”

2016-12-06 09:01

Under en kväll öppen för allmänheten på genusforskarkonferensen g16, som hölls den 23-25 november i Linköping, uppträdde en besökare hotfullt. Samtidigt blev några av de som försökte ta upp situationen avvisade av säkerhetsvakterna i lokalen. Genus.se pratar med Silje Lundgren, konferenskoordinator på Tema Genus i Linköping.

Vad var det som hände under g16?

– Under g16 anordnades en kväll som var öppen för allmänheten; ”Allt ljus på genus”, där bland annat Victoria Kawesa föreläste om Black Lives Matter-rörelsen i Sverige. Under hennes föreläsning kom det in en person som filmade. Några konferensdeltagare konfronterade honom och han ombads att lämna lokalen, vilket han också gjorde.

– Den här situationen ledde till en diskussion bland några av konferensdeltagarna, däribland en av g16:s huvudtalare Jin Haritaworn, varvid lokalens säkerhetsvakter intervenerade och några av de deltagare som uppmärksammat den filmande personen lämnade platsen. Jin Haritaworn har skrivit om situationen på Feministiskt Perspektiv (se länk i högerspalt).

Vad är din kommentar som en av arrangörerna?

– Vakternas uppdrag var att finnas på plats för externa hot, och de hade fått tydliga instruktioner om detta. Men framför allt vill jag säga att vi borde ha varit fler personer från arrangörernas sida som var uppmärksamma på vad som hände i lokalen och kunde agera därefter. Nu gjorde vi inte det.

Hur har arrangörerna arbetat med säkerhet inför g16?

Vi har haft flera diskussioner om säkerhet. Några doktorander på Tema Genus vid Linköpings universitet tog till exempel initiativ till ett ”awareness-team” på konferensen. Awareness-teamet uppstod ur behovet av att adressera frågan om de inomfeministiska konflikter som vi vet finns.

– Säkerhetsdiskussionerna handlade särskilt om den öppna kvällen, på grund av hur den aktuella situationen i Sverige ser ut just nu, där forskare och aktivister som skriver om och arbetar med antirasism blir utsatta för främst högerextrema hot. Dessutom var det särskilt viktigt eftersom kvällen också var öppen för allmänheten.

– Vår utgångspunkt var att vakterna som skulle befinna sig på plats skulle vara personer som respekterade konferensens syfte – en konferens som tog upp frågor om rasism, migration, transfobi och så vidare. Vi visste också att många konferensdeltagare har erfarenhet av rasism, transfobi och andra typer av diskriminering, inte minst från säkerhetsvakter. Vi försökte därför att få tag på vakter från en av våra samverkansparter, RFSL. Detta gick tyvärr inte att få till, men vi borde naturligtvis inte ha stannat där.

Hur följs frågorna upp nu?

– På själva konferensen läste vi upp Jin Haritaworns kommentar under avslutningssessionen för alla deltagare. Vi har också haft en fortsatt dialog med, och bett om ursäkt till, två av de personer som avvisades.

– Vi följer även upp med de ansvariga för lokalen som användes till arrangemanget och de säkerhetsvakter som var där.

– Efter konferensen har det bildats en facebook-grupp där diskussioner om problemen med säkerhet förs, men också om hur akademin i sig hanterar exempelvis rasism och transfobi. Det var också något som Jin Haritaworn lyfte i sin kommentar på konferensen – att det handlar inte bara om säkerhetsvakters agerande utan också om inomvetenskapliga konflikter och hur andra konferensdeltagare är med och skapar en exkluderande akademi. Den dialogen är positiv och visar hur viktig kritisk forskning är, att det sker något i rummen när exempelvis antirasistisk forskning får ta plats.

Vad har du för medskick till arrangörerna för nästa g-konferens?

– Att lyssna på de synpunkter som kommer in och att lyssna på de personer som utsätts för rasism.

– Inför en kommande konferens skulle jag föreslå att man också använder sig av ett awareness-team, men att de är med mycket tidigare i processen och även inkluderas mer i diskussionen om säkerhet vid konferensen.

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material

g16

g16 är Sveriges största genusforskningskonferens och gick av stapeln den 23-25 november i Linköping. Arrangörer var Nationella sekretariatet för genusforskning och Tema Genus vid Linköping universitet.

Läs mer om g16 ›

Bild på entrén till Linköping-Konsert-och-Kongress. I förgrunden syns flaggstänger med USA:s, Danmarks och Finlands flagga.
visa fler nyheter ›