Maria Grönroos, vikarierande föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning

Sekretariatet anordnar konferens om arbetsliv för EU:s jämställdhetsministrar

2017-06-09 11:52

Jämställdhetsminister Åsa Regnér vill sätta fokus på jämställdhetsfrågor i samband med EU-toppmötet om arbetsmarknads- och socialpolitik i november. Ett antal EU-ministrar med jämställdhetsfrågor på sina bord bjuds därför in till en konferens i anslutning till toppmötet på tema arbetsmarknad och jämställdhet i Göteborg i höst. Konferensen ska arrangeras av Nationella sekretariatet för genusforskning i samarbete med socialdepartementet, som ansvarar för mötet.

– Vi är givetvis glada att få vara med och arrangera en sådan konferens. Vi har mycket kunskaper om jämställdhetsfrågor såväl nationellt som internationellt bland annat genom regeringsuppdrag som vi har utfört och kontakter i forskningsvärlden. Det är viktigt att fördjupa och bredda frågorna om jämställdhet och arbete, och att inkludera forskningsbaserad kunskap. Genusforskningen har mycket att bidra med i de diskussionerna, säger sekretariatets vikarierande föreståndare Maria Grönroos.

Det är Stefan Löfven och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som den 17 november bjuder in till EU-toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg. Då kommer statschefer, arbetsmarknadens parter och andra aktörer att finnas på plats för att diskutera frågorna.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér har i samband med mötet gett Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i uppdrag att anordna en konferens för särskilt inbjudna. Hon kommer själv att vara värd för konferensen.

– Det är svårt att diskutera välfungerande och rättvisa arbetsmarknader och hållbara sociala trygghetssystem utan att lyfta jämställdheten. Därför kommer jämställdhetsperspektivet att vara en fråga som kommer upp vid toppmötet. Jämställdhetsperspektivet är även en central fråga i diskussionen om EUs framtid i bred bemärkelse och av det skälet arrangerar vi tillsammans med Göteborgs universitet denna ministerkonferens, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande. Målgruppen för konferensen är jämställdhetsministrar från ett urval av EU:s medlemsstater samt företrädare för arbetsmarknadens parter, EU-kommissionen, EUs jämställdhetsinstitut och företrädare för det civila samhället.

– Sekretariatet har också erfarenhet av att samla och förmedla kunskap för det nordiska jämställdhetsarbetet, av att arrangera mötesplatser på den europeiska arenan. Det är en expertis som vi kommer ha nytta av i riggningen av EU-mötet. Vi är även i kontinuerlig dialog med europeiska aktörer på området och har möjlighet inkludera olika aspekter på arbetslivsfrågorna inom EU, säger Maria Grönroos.

Skribent Kajsa Widegren och Anneli Tillberg
Bild Foto: Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›