Sekretariatet arrangerar EU-konferens för jämställdhetsministrar

2017-10-13 08:39

Inför EU-toppmötet i Göteborg anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning den 8 november en jämställdhetskonferens – How Gender Equality can contribute to Fair Jobs and Growth – i samarbete med socialdepartementet, som är värd för mötet. Bosse Parbring är kommunikatör på sekretariatet och arbetar med arrangemanget.

– Syftet med konferensen är att lyfta jämställdhetsperspektiven på arbetsmarknadsfrågorna inför det sociala toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg 17 november. Förhoppningen är också att de kommande ordförandeskapen i EU tar med sig frågorna och sätter dem högt på agendan, säger han.

På konferensen, som presenteras på webbplatsen equalityworks17.se, ska deltagarna diskutera sådant som ekonomisk tillväxt, osäkra eller prekära arbetsförhållanden och balansen mellan arbetsliv och fritid eller familjeliv. EU-ländernas jämställdhetsministrar möter forskare och representanter från fackförbund, arbetsgivarorganisationer och civilsamhälle. Mötet mellan forskning och praktik har varit en utgångspunkt för konferensen.

– Det känns roligt att vi från Nationella sekretariatet för genusforskning kan bidra med forskningsbaserad kunskap om att jämställdhetsreformer bidrar till ekonomisk utveckling och ett tryggare arbetsliv. Vi har också lång erfarenhet av att genomföra olika arrangemang som vi använder oss av i denna konferens, säger Bosse Parbring.

Konferensen är inte öppen för anmälningar, men journalister kan ackreditera sig till den presskonferens som ska hållas i anslutning till den. Själva toppmötet – Social Summit for Fair Jobs and Growth – har sin webbplats på socialsummit17.se.

Skribent Jimmy Sand
Bild Colourbox
Relaterat material
visa fler nyheter ›