Sekretariatet bidrar till genusperspektiv i H2020

2016-02-24 13:21

Nationella sekretariatet för genusforskning deltar i en nystartad påverkansplattform som ska främja bland annat genusperspektiv i EUs forskningsprogram Horisont 2020. Plattformen ska även stärka finansieringsmöjligheterna för svenska aktörers forskningsprojekt.

Nyhet 

För att öka det svenska deltagandet i Swafs, Science with and for Society, som är ett delprogram inom Horisont 2020, har den nationella plattformen ”Påverkan, samverkan, medverkan – en plattform för större svenskt genomslag i Swafs” startats. Den finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, som är nationell kontaktpunkt för H2020.

Påverkansplattformen ska bland annat förmedla kunskap till olika aktörer om Swafs delområden, medvetandegöra att dessa dimensioner behöver skrivas fram i projektansökningar för att beviljas anslag, samt verka som kontaktpunkt mellan organisationer och forskare nationellt och internationellt.

Nationella sekretariatet för genusforskning är en av ett femtiotal aktörer som deltar i plattformen. Sekretariatets främsta uppgift i projektet är att verka för genusperspektiv inom forskning och att bidra till att skapa kontakter med forskare och experter inom området genus och jämställdhet.

foto_184x260_Maria_lindholm_VAEU-kommissionen har nu börjat ta fram riktlinjer inför nästa programperiod, vilket gör att plattformen är ute i rätt tid, menar Maria Lindholm, Chefsutredare på Vetenskap & Allmänhet, som är projektledare för plattformen.

– Vi är bra i fas det här året. Nu börjar EU-kommissionen med nästa arbetsprogram, för perioden 2018-2020, så vi är väldigt tidiga i processen. Vi kommer att jobba för att påverka utlysningarna så att de passar det som vi är bra på i Sverige, så att vi har goda förutsättningar att söka projektmedel från EU, säger hon.

Just nu pågår bland annat arbetet med att sätta upp en webbplats för plattformen, och att ta fram en praktisk handledning för svenska aktörer som söker forskningspengar inom Horisont 2020. Handledningen kommer att publiceras på plattformens webb under senare delen av 2016. Planer finns också på att bland annat anordna en konferens i Bryssel för att samla personer från olika länder, och från relevanta organisationer och institutioner i Bryssel, som jobbar med Swafs-frågor.

Om Swafs

Swafs ska främja samverkan mellan forskning, innovation och olika samhällssektorer. Swafs delas upp i olika dimensioner, eller områden, vilka är jämställdhet, samhällsengagemang, etik, vetenskaplig utbildning (avser främst naturvetenskap, teknik och matematik), open access/open science och RRI governance (RRI står för Responsible Research and Innovation). Utöver Swafs ska dessa dimensioner också finnas genomgående i hela forskningsprogrammet Horisont 2020.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Relaterat material
visa fler nyheter ›