Sekretariatet på Gender summit 9 i Bryssel

2016-11-07 10:40

Fredrik Bondestam, verksamhetsledare och forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning, kommer att medverka i en av huvudpanelerna, Strategic priorities for regional STEM gender equality policy, under årets europeiska Gender summit.

Under panelsamtalet kommer han att berätta om JiHU (Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet), ett uppdrag som Nationella sekretariatet för genusforskningen har fått av regeringen och som innebär att stödja samtliga statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering 2016-2019.

– Det internationella intresset för vårt arbete är stort. Det handlar om en unik, strategisk regeringssatsning, men kanske framför allt om att vi i stödfunktionen för närvarande arbetar fram nya perspektiv och arbetssätt. Det sker genom att vi tillsammans med lärosäten problematiserar resursfördelning, bedömningsprocesser, karriärvägar och en rad andra strategiskt viktiga processer som sammantagna skapar forskande kvinnors och mäns villkor. På så vis gör vi genus i forskning i praktiken och inte enbart på en förenklad policynivå, säger Fredrik Bondestam.

Gender summit är ett initiativ som finansieras av EU och som syftar till att stärka genus inom forskning. I år är temat Gender-based research, innovation and development for sustainable economies and societal wellbeing och första halvan av konferensen kommer att hållas som en session i Europaparlamentet. Gender summit pågår 8-9 november i Bryssel.

Skribent Anneli Tillberg
Bild Anneli Tillberg
Relaterat material

JiHU

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag av regeringen att stödja alla statliga högskolor och universitet samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering 2016-2019.

Läs mer om JiHU ›

visa fler nyheter ›