Seminarium breddar bilden av forskningsberedning

2015-04-15 11:50

Föreställningar om kön påverkar forskningsberedning och -finansiering. Med seminariet ”Fördelning eller förfördelning?” vill Nationella sekretariatet för genusforskning ge en tydligare och mer komplett bild av forskningsfinansiering och jämställdhet.

– Deltagare på seminariet kommer att få klart för sig att kvinnor diskrimineras och att problematiken med ojämställdhet och forskningsfinansiering är mer komplicerad och större än många tror, säger Fredrik Bondestam, forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning och moderator för seminariet.

”Fördelning eller förfördelning? Genus och jämställdhet i forskningsberedning och –finansiering” är ett halvdagsseminarium som arrangeras 23 april i Stockholm.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson inleder, följd av presentationer av tre högaktuella rapporter om forskningens villkor. Basanslagens fördelning, forskningsrådens arbete och vad forskningsfältet säger om forskningsfinansiering kommer att diskuteras.

– Forskningsberedningsprocessen måste hela tiden diskuteras och granskas så att vi vet att beredningsprocessen är rättvis och tillförlitlig. Studier från bland annat Vetenskapsrådet har visat att ovidkommande saker som föreställningar om kön påverkar beredningsprocessen. Och då blir det inte den bästa forskningen som finansieras, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

På seminariet presenteras bland annat preliminära resultat från en forskningsöversikt om genus och jämställdhet i forskningsberedning, som Nationella sekretariatet för genusforskning tar fram. Den färdiga översikten publiceras i augusti och kommer då att skickas till alla deltagare på seminariet.

Dagen avslutas med en paneldiskussion med Kerstin Alnebratt, Mats Benner, Pam Fredman och Sven Stafström, om forskningspolitiska utmaningar och hur genus och jämställdhet kan implementeras och integreras i finansiering av forskning.

Sista anmälningsdag 17 april!

Program

Moderator: Fredrik Bondestam, forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

13.00-13.30 Kaffe

13.30-13.40 Välkommen
Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

13.40-14.00 Inledning
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

14.00-14.30 Statskontorets utredning om basanslag och jämställdhet
Anders Widholm, projektledare, Statskontoret

14.30-15.00 Jämställdhetsobservationer – Vetenskapsrådets rapport
Veronica Ahlqvist, forskningshandläggare och Lisbeth Söderqvist, analytiker, Vetenskapsrådet

15.00-15.20 Paus

15.20-15.50 Sekretariatets forskningsöversikt om genus, jämställdhet och forskningsberedning
Louise Grip, projektassistent, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

15.50-16.30 Paneldebatt om jämställdhet och genus i forskningspolitik och forskningsberedning
Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet
Pam Fredman, ordförande för arbetsgivargruppen, SUHF samt rektor vid Göteborgs universitet
Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet
Praktisk information

Tid: 23 april, 2015, kl. 13.30–17.00. Fika serveras från kl. 13.00
Plats: Fazer Restaurang & Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm.
Tillgänglighet: Lokalen har hörselslinga och är tillgänglig med rullstol. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.
Anmälan: Skicka ett mail till anmalan@genus.gu.se. Vänligen uppge namn, verksamhet, e-postadress och kostönskemål. Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsade och anmälan är därför obligatorisk. Vi önskar din anmälan snarast, men senast den 17/4.
Frågor: fredrik.bondestam@genus.gu.se och louise.grip@genus.gu.se

visa fler nyheter ›