Sexköparen i fokus

2005-11-28 14:37

- På senare år har könshandeln internationellt börjat definieras som våld mot kvinnor, som kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter och som uttryck för ojämlika maktrelationer, sade Eva-Maria Svensson, professor i rättvetenskap vid universitetet i Tromsö när hon inledde den veckolånga journalistkursen i den estniska huvudstaden Tallinn.

– Och sedan 2002 har fokus mer börjat hamna på köparen, i stället för som tidigare på ”varan”, dvs. kvinnor och barn. Här har den svenska politiken – genom sexköpslagen som kom 1999 – haft betydelse för den internationella utvecklingen.

30 journalister från Norge, Finland, Danmark och Sverige deltog i kursen som arrangerats av Nordiska Institutet för kvinno- och könsforskning (NIKK), Nordisk Journalistcenter i Århus, Nationella sekretariatet för genusforskning och svenska FOJO (Fortbildning för journalister). Under kursveckan presenterade några av Nordens främsta genusforskare aktuella forskningsresultat om prostitution, trafficking och pornografisering.

– Anledningen till att kursen hållits i Tallinn är att det är ett land som påverkas starkt av nordiska sexköpare. Sexhandeln med kvinnor och barn är ett växande problem både internationellt sett och i Norden och i Baltikum. Samtidigt har pornografin blivit en del av vardagslivet, särskilt i musik- och reklambranschen samt i medier riktade till ungdomar. Vad betyder det för jämställdheten i de nordiska länderna som ofta beskrivs som de ”mest jämställda i världen”? Det är en av de frågor vi velat diskutera under kursen, säger kursledaren Maria Edström, doktorand i journalistik vid Göteborgs universitet.

– Intresset för att delta har varit mycket stort. Omkring 50 journalister har hört av sig men vi kunde bara bereda plats för 30. Även om det finns många likheter mellan de nordiska länderna finns också en del olikheter, till exempel i den officiella synen på prostitution och trafficking, påpekar Maria Edström. Av de nordiska länderna är det bara Sverige som har kriminaliserat sexköp.

En av de övriga föreläsarna var Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, som har lång erfarenhet av forskning om prostitution, speciellt om männen i prostitutionen. Han talade om just könsköparna och deras motiv: – Enligt en undersökning från 1996 köpte ungefär 12,7 procent av de svenska männen sex, och andra undersökningar visar att procentsatsen är ungefär densamma i övriga nordiska länder.

– År 2002 hade andelen sexköpande svenska män minskat något, till 9 procent. Men det är svårt att veta om det faktiskt blivit en nedgång eller om man inte är lika benägen att ge ärliga svar sedan den nya lagen kriminaliserat köp av sexuella tjänster. Till grund för att köpa sexuella tjänster ligger olika manliga föreställningar och fantasier, enligt Sven-Axel Månsson.

– Till exempel fantasin om den smutsiga horan. Eller föreställningen om en annan slags sexualitet, som hänger samman med en frustration över att inte få det man vill. Men också andra bilder lockar män till sexköp: Föreställningen om den godhjärtade trösterskan, om sex som förbrukningsvara och om en annan slags kvinna som ”behandlar mig som den man jag är”.

Sven Axel Månsson efterlyste också en utvärdering av den svenska sexköpslagen, som blivit utsatt för en hel del kritik.

– Självklart räcker det inte att lagstifta, lagen måste kombineras med en hel rad insatser på det sociala området. Men det är viktigt att poängtera att det är den första lagen i världen med rätt fokus, nämligen på männen som upprätthåller prostitutionen. Det är en kraftfull markering som påverkar normer, skapar opinion och debatt.

Skribent Lena Olson
visa fler nyheter ›