Sexköpslagen har förändrat svenskars syn på prostitution

2017-11-30 08:03

Charlotta Holmström, Malmö högskola, och May-Len Skilbrei, Universitetet i Oslo, har gjort en översikt av den forskning som studerat sexköpslagen som infördes i Sverige 1999. Samtidigt som det är oklart om prostitutionen minskat till följd av lagen, kan forskarna konstatera att synen på sexköp har förändrats bland Sveriges befolkning. Det skriver kjønnsforskning.no, som drivs av Kilden – den norska systerorganisationen till Nationella sekretariatet för genusforskning.

De båda forskarna har genom sin forskningsöversikt undersökt om den svenska sexköpsmarknaden förändrats efter att lagen införts, och om dessa förändringar kan sägas bero på förbudet mot att köpa sex.

– Gatuprostitutionen har minskat i omfattning. Men detta gäller för väldigt många europeiska länder och handlar lika mycket om andra faktorer, exempelvis internet och migrationslagstiftning, säger May-Len Skilbrei till kjønnsforskning.no.

En av målsättningarna med sexköpslagen var att förändra normer och värderingar, bland annat genom att flytta stigmat över prostitution från säljare till köpare. Här har det enligt forskningen skett märkbara förändringar: Medan en enkätundersökning från 1996 visade att 32 procent stödjer ett förbud mot sexköp, så har siffrorna i undersökningar från 1999 och framåt ökat till över 70 procent.

– Stödet för sexköpslagen i Sverige har ökat, men det finns stora könsskillnader, säger May-Len Skilbrei till kjønnsforskning.no.

Undersökningar från 1999, 2002 och 2008 som citeras i Charlotta Holmströms och May-Len Skilbreis artikel visar att omkring 80 procent av de svenska kvinnorna stödjer förbudet mot sexköp, medan stödet bland män har sjunkit från 70 till 60 procent under samma period.

Charlotta Holmström och May-Len Skilbrei har publicerat sin forskningsöversikt i Oslo Law Review: “The Swedish Sex Purchase Act: Where Does it Stand?”

Skribent Hedda Lingaas Fossum/Jimmy Sand
Bild Colourbox
Relaterat material
visa fler nyheter ›