Sexuella trakasserier i akademin diskuterades på JiHU-träff

2017-10-30 14:43

Ojämställdhet, ekonomi, styrning och – med anknytning till gräsrotskampanjen #metoo –  sexuella trakasserier inom akademin. Det var de teman som diskuterades på den tematräff om resursfördelning i akademin som Nationella sekretariatet för genusforskning anordnade förra veckan på Malmö högskola. Tematräffen anordnades i egenskap av sekretariatets roll som stödfunktion i regeringsuppdraget ”Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet” (JiHU).

– Trakasserier ska ses som ett systematiskt underminerande av kvinnors forskningsresurser, i form av intellektuell arbetsro och integritet, sa Agneta Stark, docent och företagsekonom.

På träffen presenterade också Pam Fredman, regeringens särskilda utredare, sitt arbete med att ta fram en ny styr- och resursfördelningsmodell för universitet och högskola (STRUT). Hon arbetar för att jämställdhet ska fungera som kvalitetsindikation i det nya systemet. Förslaget ska presenteras den 3 december 2018.

Ulf Sandström, professor i statistik, talade på temat bibliometri, resurser och ojämställdhet.

– Min senaste studie av ERC:s (European Research Council, reds. anm.) bedömningar visar att så kallad ”kognitiv närhet”, att en forskare som ansöker om projektmedel har större chans att få medel om bedömaren och den sökande delar gemensamma referenser, diskriminerar forskande kvinnor.

Han kritiserade också Vetenskapsrådets (VR) generaldirektör, Sven Stafström, som satt i publiken, för att inte ha tagit itu med dessa problem i sina beredningsgrupper. Sven Stafström försvarade sig senare under dagen i ett panelsamtal, med hänvisning till VR:s arbete med att utbilda sina bedömare och det kontinuerliga arbetet med observationer och analyser av bedömningssituationen.

Nästa tematräff, som hålls den 30 november på Göteborgs universitet, kommer just att handla om bedömningspraktiker.

Skribent Kajsa Widegren
Bild Catrine Forssén
Relaterat material

JiHU

Nationella sekretariatet för genusforskning har haft i uppdrag av regeringen att stödja alla statliga högskolor och universitet samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping under 2016-2017 i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Från 1 januari 2018 överförs uppdraget till Jämställdhetsmyndigheten.

JiHU ›

visa fler nyheter ›