Flera studenter sitter i en föreläsningssal

SFQ söker studenter för intersektionellt projekt

2016-10-10 09:13

Önskar du se dig själv representerad i HBTQ-communityt men gör det inte? Upplever du, förutom diskriminering som har samband med sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet eller religion? Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) söker studenter som passar in på ovanstående beskrivning.

SFQ vill i projektet Making Space få en djupare intersektionell förståelse för hur homofobi, transfobi, bifobi och liknande former av intolerans skapas och görs i förhållande till exempelvis rasism. Syftet är att bredda berättelser från studenter som är hbtq-personer.

I Making Space kommer man att göra djupintervjuer med studenterna.

Relaterat material
visa fler nyheter ›