Sök medel för forskning om rasism

2016-02-25 13:58

På regeringens uppdrag utlyser Vetenskapsrådet medel för forskning om rasism. Utlysningen öppnar den 24 februari och stänger den 5 april.

Nyhet 

Genom en särskild utlysning ska forskning av relevans för förståelsen av bakgrunden till rasism, dess utveckling över tiden och dess konsekvenser för människor och samhällen stärkas och bilda grund för vidareutvecklingen av ett samhällsrelevant forskningsområde.

Genom utlysningen skapas ett brett, tvärvetenskapligt och sammanhållet forskningsprogram som ska utveckla kunskap och metoder av hög vetenskaplig kvalitet. Programmet ska samla och stärka svensk forskning på området och ha en internationell prägel.

Utlysningen grundar sig på att Vetenskapsrådet fått i uppdrag av regeringen att i samråd med Forte utlysa medel för att stärka forskning inom området rasism. Satsningen omfattar i sin helhet 20 miljoner kronor per år.

Projektbidrag för forskning om rasism utlyses den 24 februari. Sista ansökningsdag är den 5 april.

Relaterat material
visa fler nyheter ›