Stöd till starka genusforskningsmiljöer utlyses

2006-05-11 14:36

Vetenskapsrådet utlyser stöd till starka genusforskningsmiljöer. Stödet kan uppgå till fyra miljoner kronor per år i fem år. Enbart grupper som bedöms ha förmåga och tydliga planer på att bli ledande genusforskningsmiljöer i ett internationellt perspektiv kan komma i fråga.

Stödet kan sökas av en välmeriterad genusforskare eller forskargrupp. Exempel på kännetecken för starka forskningsmiljöer:

  • Högklassig forskningsverksamhet som genererar publicering och examination av doktorer.

  • Väl meriterade forskningsledare med internationell förankring.

  • Miljö som attraherar post-doktorer och gästforskare som kan bidra med nya perspektiv.

  • Har förnyelsekraft och god förankring i kringliggande forskningsfält.

  • Forskarna har högt ställda gemensamma mål för verksamheten.

  • Innehåller ofta olika forskningsinriktningar eller discipliner som befruktar varandra.

  • God förmåga att kommunicera sin forskning.

Senast 23 augusti ska ansökan vara inne. Ansökningarna kommer att bedömas av en internationell expertgrupp.

visa fler nyheter ›